|  | 

Protestantyzm sakramenty

Protestancki etos pracy

Protestancki etos pracy
1 vote, 2.00 avg. rating (58% score)

Protestantyzm

Protestantyzm to odłam chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia. Dzieli się on na kilka nurtów, powstałych w skutek ruchów reformacyjnych, zapoczątkowanych przez Marcina Lutra w XVI wieku. Wyróżniamy luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, baptyzm, metodyzm, adwentyzm oraz pentekostalizm. Liczba protestantów wynosi około 800 mln, co stanowi 40% wszystkich chrześcijan. Na główne zasady, którymi kierują się protestanci, składa się pięć filarów. Pierwszy z nich to Tylko Pismo, co oznacza, że jedynie Biblia jest źródłem wiary. Drugi Tylko wiara, oznacza, że jedynie ona pozwoli osiągnąć człowiekowi niebo, same dobre uczynki niczego nie zdziałają. Kolejny Tylko Łaska odnosi się do łaski jaką otrzymuje grzesznik od Boga, któremu Wszechmogący wybacza. Czwarty, Tylko Chrystus, odnosi się do Jezusa i wierzącego, którego jedynym pośrednikiem jest syn Boży. Ostatni brzmi Tylko Bogu chwała i właśnie o tym musi pamiętać każdy wierzący.
Codziennie religia ta zrzesza coraz większą liczbę wyznawców.

Ciekawe artykuły o edukacji:

protestancki-etos-pracy

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Koncepcja osobowości

    Koncepcja osobowości

    Koncepcja osobowości Deformacje głębokie: osobowość. Większość ludzi współczesnych tworzy sobie bardzo prostą teorię osobowości. Sprowadza ją do zbioru cech, dyspozycji i atrybutów. Właściwości intelektu i charakteru uznaje za trwałe i dość luźno powiązane elementy. W tej prywatnej koncepcji osobowości brak jest wyraźnych twierdzeń o strukturze cech, ich dynamizmie i funkcjach regulacyjnych. Nie wiadomo, jak się

  • Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Protestanci Protestanci w Polsce stanowią mniejszość religijną, ale są jedną z ważniejszych gałęzi chrześcijaństwa wraz z katolicyzmem i prawosławiem. Protestantyzm wyodrębnił się na skutek ruchów reformacyjnych w Kościele Katolickim. Bezpośrednio odpowiada za nie Marcin Luter. Protestanci nie tworzą monolitu. Podzielili się na wiele kościołów. Łączy ich specyficzny styl bycia i podejścia do religii, choć w