|  | 

Protestanci org pl

Odwieczny problem samopoznania

Odwieczny problem samopoznania
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Chętniej również podejmuje działania altruistyczne na rzecz tych pierwszych. Jedynie w pewnych specyficznych rodzajach zadań wyraża on większą sympatię wobec ludzi różniących się od niego.

Jak wynika z tego skrótowego przeglądu, w systemie twierdzeń teorii samowiedzy znajdują się ustalenia i hipotezy, które rzucają nowe światło na odwieczny problem samopoznania i obrazu własnej osoby. Na te same pytania udzielamy coraz bardziej precyzyjnych i udokumentowanych odpowiedzi.

Krytyka konkurencyjnych teorii. W rozdziale 2. zwróciłem uwagę, że – zgodnie z zasadą unifikacji – uczony, który buduje nową teorię, musi określić jej miejsce w szerszym systemie teoretycznym, musi włączyć ją do ogólnej wiedzy psychologicznej. Przyjmując tę zasadę, próbowałem wykazać, że teoria samowiedzy, będąca konstrukcją o niskim szczeblu ogólności, jest częścią teorii wiedzy człowieka, która z kolei stanowi istotny składnik poznawczej teorii osobowości. Dokonałem więc wstępnej hierarchii systemu teoretycznego.

Pełna unifikacja wymaga również ustosunkowania się do do-tychczasowych koncepcji, których przedmiot badań jest zbliżony lub identyczny z przedmiotem zainteresowań samowiedzy. We współczesnej psychologii istnieje wiele takich konkurencyjnych koncepcji. Ich krytyczna ocena nie tylko obnaży ich braki, ale pozwoli ponadto lepiej zrozumieć strukturę i funkcję teorii samowiedzy.

Ograniczę się do omówienia trzech konkurencyjnych koncepcji, zwanych najczęściej ukrytymi teoriami osobowości, teorią atrybucji i teorią samopostrzegania. W ostatnich latach zdobyły one ogromną popularność. Wielu psychologów przyjmuje je bezkrytycznie. Tymczasem są one z reguły niedojrzałe.

Ciekawe artykuły o edukacji:

odwieczny-problem-samopoznania

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Kim jest człowiek jako gatunek biologiczny i społeczny?

    Kim jest człowiek jako gatunek biologiczny i społeczny?

    Kim jest człowiek jako gatunek biologiczny i społeczny? Odpowiedź na pytanie, „kim jest człowiek jako gatunek biologiczny i społeczny”, wyznacza strategię poznawania siebie. Chciałbym wyróżnić dwa cele samopoznania. Pierwszy z nich polega na analizie osiowych cech własnej osobowości. Formułują go ludzie, którzy uważają, że osobowość jednostki, względnie stała i trwała, jest głównym regulatorem zachowania. Składa

  • Jak spowiadają się protestanci?

    Jak spowiadają się protestanci?

    Kościół protestancki Protestantyzm to obok katolicyzmu i prawosławia jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa. Protestanci swoją wiarę opierają na Piśmie Świętym, które stanowi autorytet w sprawach wiary i praktyk chrześcijańskich. Początki protestantyzmu sięgają XVI wieku i są nierozłącznie związane z działalnością Marcina Lutra. Ten niemiecki reformator w swoich tezach odrzucał kult świętych i Marii, sprzeciwiał się