|  | 

Protestantyzm sakramenty

Koncepcja osobowości

Koncepcja osobowości
1 vote, 3.00 avg. rating (68% score)

Koncepcja osobowości

Deformacje głębokie: osobowość. Większość ludzi współczesnych tworzy sobie bardzo prostą teorię osobowości. Sprowadza ją do zbioru cech, dyspozycji i atrybutów. Właściwości intelektu i charakteru uznaje za trwałe i dość luźno powiązane elementy. W tej prywatnej koncepcji osobowości brak jest wyraźnych twierdzeń o strukturze cech, ich dynamizmie i funkcjach regulacyjnych. Nie wiadomo, jak się one kształtują i rozwijają, nie wiadomo, jak włączają się w ludzkie czyny. Teoria cech, dawno porzucona przez psychologów i psychoanalityków, ciągle dominuje w mądrości obiegowej. Przeciętny człowiek, wychowany w zachodniej kulturze, jest zwolennikiem tej teorii.

Podobną koncepcję osobowości przyjmuje człowiek hubrystyczny. Jego celem nie jest jednak dokonanie realistycznego opisu swoich cech intelektualnych oraz charakterologicznych, ale „skonstruowanie” osobowości zgodnie z własnymi interesami. Formuje on zbiór zawyżonych samoocen, dotyczących swojej inteligencji, nieskazitelnej uczciwości i zdolności twórczych. Tworzy osobowość ponadprzeciętną i życzeniową, osobowość mityczną, zdolną kierować biografią oraz procesem historycznym. Słowem, dokonuje głębokich deformacji w obrazie własnego „ja”.

Uczeni bardziej interesowali się deformacjami głębokimi niż powierzchniowymi. Stąd też wiedza o tych pierwszych jest obszerniejsza. Jednostka w dwojaki sposób brązowi swoją osobowość. Po pierwsze, może formułować ponadprzeciętne samooceny kategoryczne, typu: „jestem wybitnie zdolna” są one sądami absolutnymi.

Ciekawe artykuły o edukacji:

koncepcja-osobowosci

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Protestancki etos pracy

    Protestancki etos pracy

    Protestantyzm Protestantyzm to odłam chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia. Dzieli się on na kilka nurtów, powstałych w skutek ruchów reformacyjnych, zapoczątkowanych przez Marcina Lutra w XVI wieku. Wyróżniamy luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, baptyzm, metodyzm, adwentyzm oraz pentekostalizm. Liczba protestantów wynosi około 800 mln, co stanowi 40% wszystkich chrześcijan. Na główne zasady, którymi kierują się protestanci, składa

  • Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Protestanci Protestanci w Polsce stanowią mniejszość religijną, ale są jedną z ważniejszych gałęzi chrześcijaństwa wraz z katolicyzmem i prawosławiem. Protestantyzm wyodrębnił się na skutek ruchów reformacyjnych w Kościele Katolickim. Bezpośrednio odpowiada za nie Marcin Luter. Protestanci nie tworzą monolitu. Podzielili się na wiele kościołów. Łączy ich specyficzny styl bycia i podejścia do religii, choć w