|  | 

Szokujące kazanie bieżące

Koncepcja osobowości część 2

Koncepcja osobowości część 2
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)

Koncepcja osobowości część 2

Po drugie, samooceny takie mogą być komparatywne, typu: „jestem zdolniejsza od…”. Prawdopodob-nie te ostatnie są zjawiskiem częstszym. Zawierają one dokładniejszą informację o pozycji jednostki w grupie zawodowej lub w rodzinie lepiej odpowiadają rywalizacyjnym 406 wzorom kulturowym.

Jak wynika z rozdziału 6., treścią deformacji głębokich jest przede wszystkim intelekt, rozumiany jako zespół takich cech, jak inteligencja ogólna i zdolności specjalne. W naszej kulturze właściwości te znajdują się na czele hierarchii ważności: są dyspozycjami osiowymi. Jeśli spytamy przeciętnego człowieka, jak ocenia swoją inteligencję na tle grupy odniesienia, nigdy nie przyzna się, że ma inteliigencję niższą od przeciętnej. Będzie próbował przekonać otoczenie, iż jego iloraz inte-ligencji jest równy lub wyższy od średniej w danej grupie. Jednostka hubrystyczna szczególnie wysoko ocenia swój intelekt, jego twórcze i krytyczne dyspozycje. Przypisuje sobie talenty, których nie posiada. Często uważa, że jej możliwości poznawcze są nieograniczone.

Podobnie człowiek ocenia swój charakter, a szczególnie te jego atrybuty, które wiążą się z dojrzałością moralną i stosunkami interpersonalnymi. Z dogmatyczną pewnością będzie twierdził, że jest bardziej uczciwy i spolegliwy niż jego otoczenie, że godność osobista i dobro ogółu kierują jego poczynaniami. Człowiek hubrystyczny opisuje swój charakter jako strukturę nieprzeciętną.

Ciekawe artykuły o edukacji:

koncepcja-osobowosci-czesc-2

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Ewangelicy a protestanci

    Ewangelicy a protestanci

    W szkole Szkoła jest miejscem, w którym zdobywamy doświadczenie mające zaprezentować w dalszym życiu. Spotykamy nowe osoby na swojej drodze, szukamy znajomych, którzy podzielą z nami swoje pasje oraz będą przyjaciółmi także na gruncie prywatnym. Jednocześnie ważne jest także, aby znaleźć bliską nam duszę, która zrozumie nas i która będzie na dobre i na złe.

  • Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Protestanci Protestanci w Polsce stanowią mniejszość religijną, ale są jedną z ważniejszych gałęzi chrześcijaństwa wraz z katolicyzmem i prawosławiem. Protestantyzm wyodrębnił się na skutek ruchów reformacyjnych w Kościele Katolickim. Bezpośrednio odpowiada za nie Marcin Luter. Protestanci nie tworzą monolitu. Podzielili się na wiele kościołów. Łączy ich specyficzny styl bycia i podejścia do religii, choć w