|  | 

Protestanci org pl

Kim jest człowiek jako gatunek biologiczny i społeczny?

Kim jest człowiek jako gatunek biologiczny i społeczny?
1 vote, 4.00 avg. rating (78% score)

Kim jest człowiek jako gatunek biologiczny i społeczny?

Odpowiedź na pytanie, „kim jest człowiek jako gatunek biologiczny i społeczny”, wyznacza strategię poznawania siebie. Chciałbym wyróżnić dwa cele samopoznania. Pierwszy z nich polega na analizie osiowych cech własnej osobowości. Formułują go ludzie, którzy uważają, że osobowość jednostki, względnie stała i trwała, jest głównym regulatorem zachowania. Składa się ona ze zbioru cech charakterologicznych i intelektualnych. Cechy te decydują o tym, do czego jednostka dąży

i czego unika. Poznać osobowość – strukturę ukrytą i głęboką – to zrozumieć człowieka. Drugi cel jest znacznie prostszy. Polega on na poznawaniu pasma własnych czynów, na określaniu ich struktury i społecznych uwarunkowań. Cel taki formułują osoby, które akceptują bardziej pragmatyczną koncepcję człowieka, które są przeświadczone, że jest on układem adaptacyjnym, działającym w różnorodnych sytuacjach społecznych. Jego zachowanie jest wyznaczane przez oddziaływania zewnętrzne, przez stosunki interpersonalne i role społeczne. Poznanie człowieka to poznannie jego czynów i ich uwarunkowań. Osoba, która tak rozumie człowieka, staje się kronikarzem i historykiem własnego życia pełni funkcję psychologa behawiorysty.

Cele samopoznania odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Decydują one o tym, jaką wiedzę o sobie jednostka gromadzi: czy interesuje ją własna osobowość czy też pasmo czynów. Fakt ten bardzo komplikuje dalsze rozważania, zwiększa jednocześnie ich trafność i wiarygodność.

Ciekawe artykuły o edukacji:

kim-jest-czlowiek-jako-gatunek-biologiczny-i-spoleczny

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Jak spowiadają się protestanci?

    Jak spowiadają się protestanci?

    Kościół protestancki Protestantyzm to obok katolicyzmu i prawosławia jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa. Protestanci swoją wiarę opierają na Piśmie Świętym, które stanowi autorytet w sprawach wiary i praktyk chrześcijańskich. Początki protestantyzmu sięgają XVI wieku i są nierozłącznie związane z działalnością Marcina Lutra. Ten niemiecki reformator w swoich tezach odrzucał kult świętych i Marii, sprzeciwiał się

  • Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Protestanci Protestanci w Polsce stanowią mniejszość religijną, ale są jedną z ważniejszych gałęzi chrześcijaństwa wraz z katolicyzmem i prawosławiem. Protestantyzm wyodrębnił się na skutek ruchów reformacyjnych w Kościele Katolickim. Bezpośrednio odpowiada za nie Marcin Luter. Protestanci nie tworzą monolitu. Podzielili się na wiele kościołów. Łączy ich specyficzny styl bycia i podejścia do religii, choć w