|  | 

Protestanci org pl

Jak spowiadają się protestanci?

Jak spowiadają się protestanci?
1 vote, 4.00 avg. rating (78% score)

Kościół protestancki

Protestantyzm to obok katolicyzmu i prawosławia jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa. Protestanci swoją wiarę opierają na Piśmie Świętym, które stanowi autorytet w sprawach wiary i praktyk chrześcijańskich. Początki protestantyzmu sięgają XVI wieku i są nierozłącznie związane z działalnością Marcina Lutra. Ten niemiecki reformator w swoich tezach odrzucał kult świętych i Marii, sprzeciwiał się hierarchiczności w kościele, a także podkreślał wiodącą nad Tradycją rolę Pisma Świętego.
Jak podają statystycy, obecnie na świecie jest około 800 milionów ludzi wyznania protestanckiego, co stanowi około 40% chrześcijan.Warto także podkreślić, że także wewnątrz protestantów z biegiem lat nastąpiły podziały i wyłoniło się kilka grup w tymże kręgu.Do tych grup należą:
– Luteranie (największe polskie wyznanie protestanckie -61,7 tysięcy wiernych)
– Kalwini (3,5 tysięcy wiernych)
– Metodyści (4,4 tysięcy wiernych)
– Baptyści (5,2 tysięcy wiernych)
– Adwentyści ( 9,7 tysięcy wiernych)
– Zielonoświątkowcy (22, 4 tysięcy wiernych)

jak-spowiadaja-sie-protestanci

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Kim jest człowiek jako gatunek biologiczny i społeczny?

    Kim jest człowiek jako gatunek biologiczny i społeczny?

    Kim jest człowiek jako gatunek biologiczny i społeczny? Odpowiedź na pytanie, „kim jest człowiek jako gatunek biologiczny i społeczny”, wyznacza strategię poznawania siebie. Chciałbym wyróżnić dwa cele samopoznania. Pierwszy z nich polega na analizie osiowych cech własnej osobowości. Formułują go ludzie, którzy uważają, że osobowość jednostki, względnie stała i trwała, jest głównym regulatorem zachowania. Składa

  • Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

    Protestanci Protestanci w Polsce stanowią mniejszość religijną, ale są jedną z ważniejszych gałęzi chrześcijaństwa wraz z katolicyzmem i prawosławiem. Protestantyzm wyodrębnił się na skutek ruchów reformacyjnych w Kościele Katolickim. Bezpośrednio odpowiada za nie Marcin Luter. Protestanci nie tworzą monolitu. Podzielili się na wiele kościołów. Łączy ich specyficzny styl bycia i podejścia do religii, choć w