|  |  |  |  |  |  | 

Kazania protestanckie Protestanci org pl Protestanci spowiedź Protestanci w Polsce Protestantyzm sakramenty Szokujące kazanie bieżące

Czy protestanci przyjmują komunię świętą?

Czy protestanci przyjmują komunię świętą?
1 vote, 4.00 avg. rating (78% score)

Życie zgodne z Ewangelią

Niektórzy twierdzą, że katolicy i protestanci prowadzą ze sobą odwieczną wojnę. Tymczasem jedna i druga ze stron za swojego Pana i Zbawiciela obrała Jezusa Chrystusa. Ten wybór determinuje wiele życiowych wyborów. Każda osoba, która obrała Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela, pragnie żyć po chrześcijańsku, a zatem kierować się w swoim życiu Ewangelią – taki plan i takie pragnienie mają zarówno katolicy jak i protestanci chociaż ich życie może wyglądać różnie. Katolicy każdej niedzieli spotykają się na niedzielnej mszy świętej, a protestanci spotykają się na nabożeństwie w swoim zborze. Jednakże zarówno katolik, jak i protestant w ciągu tygodnia, każdego dnia, powinien karmić się słowem Boga, a zatem czytać Biblię. Biblia jest świętą księgą chrześcijaństwa i każdy chrześcijanin jest zobowiązany znać jej treść. Nie chodzi tutaj jednak tylko i wyłącznie o bierną znajomość tekstu, ale o życie ewangelią i kierowanie się ewangelią w swoim postępowaniu. Osoba która żyje Ewangelią, nie będzie postępowała sprzecznie z nią.

Ciekawe artykuły o edukacji:

czy-protestanci-przyjmuja-komunie-swieta

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Koncepcja osobowości część 2

    Koncepcja osobowości część 2

    Koncepcja osobowości część 2 Po drugie, samooceny takie mogą być komparatywne, typu: „jestem zdolniejsza od…”. Prawdopodob-nie te ostatnie są zjawiskiem częstszym. Zawierają one dokładniejszą informację o pozycji jednostki w grupie zawodowej lub w rodzinie lepiej odpowiadają rywalizacyjnym 406 wzorom kulturowym. Jak wynika z rozdziału 6., treścią deformacji głębokich jest przede wszystkim intelekt, rozumiany jako zespół

  • Koncepcja osobowości

    Koncepcja osobowości

    Koncepcja osobowości Deformacje głębokie: osobowość. Większość ludzi współczesnych tworzy sobie bardzo prostą teorię osobowości. Sprowadza ją do zbioru cech, dyspozycji i atrybutów. Właściwości intelektu i charakteru uznaje za trwałe i dość luźno powiązane elementy. W tej prywatnej koncepcji osobowości brak jest wyraźnych twierdzeń o strukturze cech, ich dynamizmie i funkcjach regulacyjnych. Nie wiadomo, jak się