|  |  |  |  |  |  | 

Kazania protestanckie Protestanci org pl Protestanci spowiedź Protestanci w Polsce Protestantyzm sakramenty Szokujące kazanie bieżące

Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?

Czy protestanci obchodzą Boże Narodzenie?
1 vote, 3.00 avg. rating (68% score)

Protestanci

Protestanci w Polsce stanowią mniejszość religijną, ale są jedną z ważniejszych gałęzi chrześcijaństwa wraz z katolicyzmem i prawosławiem. Protestantyzm wyodrębnił się na skutek ruchów reformacyjnych w Kościele Katolickim. Bezpośrednio odpowiada za nie Marcin Luter. Protestanci nie tworzą monolitu. Podzielili się na wiele kościołów. Łączy ich specyficzny styl bycia i podejścia do religii, choć w dzisiejszych czasach zacierają się różnice między tradycjami religijnymi, zwłaszcza o obrębie chrześcijaństwa. Mało kto już dba o tradycję do tego stopnia, by utrzymać wstrzemięźliwość seksualną do ślubu czy uczęszcza na mszę świętą w każą niedzielę. Protestanci dzielą się na luteran, kalwinów, anglikanów, baptystów, metodystów, adwentystów i pentekostalistów. Między naukami poszczególnych kościołów występują czasami subtelne, a czasami większe różnice. Protestanci są ogromną grupą w chrześcijaństwie. Stanowią jakieś 40% chrześcijan. Chociaż katolików jest więcej w Stolicy Piotrowej trzeba się liczyć z protestantami.

Ciekawe artykuły o edukacji:

czy-protestanci-obchodza-boze-narodzenie

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Koncepcja osobowości część 2

    Koncepcja osobowości część 2

    Koncepcja osobowości część 2 Po drugie, samooceny takie mogą być komparatywne, typu: „jestem zdolniejsza od…”. Prawdopodob-nie te ostatnie są zjawiskiem częstszym. Zawierają one dokładniejszą informację o pozycji jednostki w grupie zawodowej lub w rodzinie lepiej odpowiadają rywalizacyjnym 406 wzorom kulturowym. Jak wynika z rozdziału 6., treścią deformacji głębokich jest przede wszystkim intelekt, rozumiany jako zespół

  • Koncepcja osobowości

    Koncepcja osobowości

    Koncepcja osobowości Deformacje głębokie: osobowość. Większość ludzi współczesnych tworzy sobie bardzo prostą teorię osobowości. Sprowadza ją do zbioru cech, dyspozycji i atrybutów. Właściwości intelektu i charakteru uznaje za trwałe i dość luźno powiązane elementy. W tej prywatnej koncepcji osobowości brak jest wyraźnych twierdzeń o strukturze cech, ich dynamizmie i funkcjach regulacyjnych. Nie wiadomo, jak się