|  |  |  |  |  |  | 

Kazania protestanckie Protestanci org pl Protestanci spowiedź Protestanci w Polsce Protestantyzm sakramenty Szokujące kazanie bieżące

Czlonkini polskiej grupy wyznaniowej nieuznajacej Papieza

Czlonkini polskiej grupy wyznaniowej nieuznajacej Papieza
1 vote, 4.00 avg. rating (78% score)

Polscy protestanci kiedyś i dzisiaj

Protestantyzm w Polsce pojawił się w roku 1518, czyli stosunkowo szybko, biorąc pod uwagę to, że za datę rozpoczęcia luteranizmu uznaje się rok 1517. Sam luteranizm pojawił się w Polsce jako pierwszy, głównie w Wielkopolsce i terenie Prus Królewskich do których należał Gdańsk. Polscy protestanci nie mogli cieszyć się jednak długo nowym wyznaniem, ponieważ w roku 1526 król Zygmunt I Stary przybył do Gdańska i skazał luterańskich kaznodziejów na karę śmierci. Lepszą sytuacją cieszył się kalwinizm, który poparła polska szlachta. W dzisiejszej dobie wolności wyznania polscy protestanci zyskują coraz większą liczbę zwolenników. Największą popularnością cieszy się Kościół Ewangelicko-Augsburski, który stanowi jedyny w Polsce Kościół Luterański. Zaraz za nim znajduje się Kościół Zielonoświątkowy, którego liczba wiernych jest jednak 3 razy mniejsza niż Kościoła Luterańskiego. Mimo wszystko obserwuje się tendencję odchodzenia ludzi od wyznania katolickiego, stąd protestanci cieszyć się będą coraz większą popularnością w najbliższych latach.

Ciekawe artykuły o edukacji:

czlonkini-polskiej-grupy-wyznaniowej-nieuznajacej-papieza

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Koncepcja osobowości część 2

    Koncepcja osobowości część 2

    Koncepcja osobowości część 2 Po drugie, samooceny takie mogą być komparatywne, typu: „jestem zdolniejsza od…”. Prawdopodob-nie te ostatnie są zjawiskiem częstszym. Zawierają one dokładniejszą informację o pozycji jednostki w grupie zawodowej lub w rodzinie lepiej odpowiadają rywalizacyjnym 406 wzorom kulturowym. Jak wynika z rozdziału 6., treścią deformacji głębokich jest przede wszystkim intelekt, rozumiany jako zespół

  • Koncepcja osobowości

    Koncepcja osobowości

    Koncepcja osobowości Deformacje głębokie: osobowość. Większość ludzi współczesnych tworzy sobie bardzo prostą teorię osobowości. Sprowadza ją do zbioru cech, dyspozycji i atrybutów. Właściwości intelektu i charakteru uznaje za trwałe i dość luźno powiązane elementy. W tej prywatnej koncepcji osobowości brak jest wyraźnych twierdzeń o strukturze cech, ich dynamizmie i funkcjach regulacyjnych. Nie wiadomo, jak się